Garanciális feltételek

1. Bevezetés

1.1. Kik vagyunk és hogyan léphet velünk kapcsolatba?

Mi vagyunk a GIZMANIA s.r.o., azonosítószám: 24208230, székhelyünk: Bubenské nábřeží 306/13, Holešovice, 170 00 Prague 7, bejegyezve a prágai Városi Bíróságon, iktatószám: C 188745 (a továbbiakban: mi vagy GIZMANIA). A https://www.gizmania.hu/ webáruházban árukat kínálunk Önnek (a webáruházra a továbbiakban "a webáruház"). Ha Ön a webáruházban árut rendel tőlünk, akkor mi Ön felé eladóként, Ön pedig vásárlóként jár el.

Ha bármiben segítséget szeretne, itt léphet velünk kapcsolatba:

 • Telefonszám: [+4206078396]
 • E-mail cím: [info@gizmania.cz]
 • Kézbesítési cím: [Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Hall No. 27, 170 00 Prague 7 - Holešovice]

1.2. Ki vagy te?

Önök lehetnek emberi (természetes személyek) és jogi személyek is. Lehettek fogyasztók vagy vállalkozók. De elsősorban Ön rendel árut a boltunkban (a továbbiakban: Ön).

 • Ki a fogyasztó?

Minden olyan személy, aki velünk adásvételi szerződést vagy egyéb szerződést köt vállalkozási tevékenységén vagy önálló foglalkozásának gyakorlása körén kívül. Ez a panaszkezelési eljárás a jogszabályi előírásoknak megfelelően védi a fogyasztót.

 • Ki a vállalkozó?

Az a személy vagy jogi személy, aki nem fogyasztóként köt adásvételi szerződést vagy egyéb szerződést velünk. Ha Ön vállalkozóként köt velünk szerződést, akkor a jelen Panaszkezelési eljárás rendelkezései, amelyek a jelen Panaszkezelési eljárás szerint a fogyasztókra vonatkoznak, nem vonatkoznak Önre.

1.3. Mi ez a Panaszkezelési eljárás

Ez a Panaszkezelési eljárás egy kötelező erejű jogi dokumentum, amely az Ön és köztünk a shopban leadott megrendelése alapján kötött szerződés szerves részét képezi, és az általános szerződési feltételek szerves részét képezi. Ez azt jelenti, hogy a szerződésre és az általános szerződési feltételekre ez az eljárás irányadó. A Reklamációs eljárásból megtudhatja, hogyan reklamálhat a hibás áruval kapcsolatban, és mire jogosult.

1.4. Megállapodhatunk-e másban is, mint amit a Panaszkezelési eljárásban talál?

Igen, külön adásvételi szerződésben vagy más szerződésben egyedileg is megállapodhatunk. Az egyedi megállapodásaink elsőbbséget élveznek a jelen Panaszkezelési eljárással szemben.

2. Mi a hiba?

2.1. A hiba a mi rémálmunk. Bár igyekszünk a legjobb árut eladni, néha a hibák elkerülhetetlenek. Hogy mi számít hibának az áruban, azt a fogyasztói vásárlókra vonatkozó Panaszkódex 2.2. cikke, a vállalkozói vásárlókra vonatkozó Panaszkódex 2.3. cikke határozza meg. Egy másik dolog teljesítése is hibának minősül. Az áru használatához szükséges dokumentumok hibái szintén hibának minősülnek.

2.2. Ha Ön fogyasztóként köt velünk szerződést, mi felelünk azért, hogy az áru:

 1. megfelel a megállapodás szerinti leírásnak, típusnak és mennyiségnek, valamint a minőségnek, funkcionalitásnak, kompatibilitásnak, átjárhatóságnak és egyéb jellemzőknek, amelyek az üzletben le vannak írva, vagy amelyekben megállapodtunk;
 2. megfelel arra a célra, amelyre Ön igényli, és amelyről megállapodtunk;
 3. azzal a megállapodás szerinti tartozékkal együtt szállítják, beleértve a csomagolást, a használati utasítást és az összeszerelési vagy telepítési utasításokat, amelyeket ésszerűen elvárhat;
 4. megfelel arra a célra, amelyre az ilyen típusú árukat általában használják, beleértve a harmadik felek jogainak, a jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak vagy az iparági gyakorlati kódexeknek a figyelembevételét, amennyiben nincsenek műszaki szabványok;
 5. mennyisége, minősége és egyéb jellemzői - beleértve a tartósságot, a funkcionalitást, a kompatibilitást és a biztonságot - tekintetében egyenértékű az azonos fajtájú áruk szokásos jellemzőivel, amelyeket Ön ésszerűen elvárhat, beleértve a mi nyilvános nyilatkozatainkat vagy a velünk azonos szerződéses láncban lévő személyek (pl. a gyártó) által tett nyilatkozatokat, különösen a reklámot vagy a címkézést;
 6. minőségben vagy kivitelezésben megfelel annak a mintának vagy mintadarabnak, amelyet a szerződés megkötése előtt az Ön rendelkezésére bocsátottunk;
 7. az árut beszereljük vagy felszereljük, ha megállapodtunk abban, hogy az áru beszerelését vagy felszerelését mi vagy egy harmadik fél a mi felelősségünkre végzi el; hasonlóképpen felelősek vagyunk az áru hibáiért, amelyeket az Ön által a szerződés alapján elvégzett helytelen beszerelés vagy felszerelés okoz, és a hiba az általunk az áruhoz adott utasítások hibájából ered.

2.3 Ha Ön vállalkozóként köt velünk szerződést, akkor mi a következőkért vagyunk felelősek:

a)       a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és kivitelben szállítjuk Önnek; ha a minőségben és kivitelben nem állapodtak meg, akkor a szerződésből kitűnő, egyébként a célnak megfelelő, egyébként a célnak megfelelő szokásos minőségben és kivitelben teljesítjük;

(b)       minőségben vagy kivitelben megfelel a mintának vagy a mintadarabnak; ha a szerződésben meghatározott minőség vagy kivitel és a minta vagy a mintadarab eltér, a szerződés az irányadó; ha a szerződés és a minta eltérő, de nem ellentmondó módon határozza meg a minőséget vagy a kivitelezést, az árunak mind a szerződésnek, mind a mintának vagy a mintadarabnak meg kell felelnie.

3. Mikorra kell reklamálnia, és mire jogosult?

3.1. Először is nézzük meg, hogyan működnek a dolgok mikor Ön fogyasztóként szerződést köt.

 1. Kizárólag az áru olyan hibájáért felelünk Önnek, amely az áru átvételekor megvolt, még akkor is, ha ez a hiba később válik nyilvánvalóvá. A minőségi garanciából eredő kötelezettségeinket nem érinti, ha ezt a garanciát a törvényen felül adtuk Önnek.
 2. Ha az áru átvételétől számított 2 éven belül (használt áruk értékesítése esetén 1 éven belül) olyan hibát mutat, amely már az átvételkor is megvolt, akkor Ön ezt a hibát követelheti. Ideális esetben a hiba felfedezését követően haladéktalanul reklamálnia kell; legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 3 éves elévülési időn belül reklamálhat, ha a hiba az áru átvételétől számított 2 éven belül (vagy használt áruk esetében 1 éven belül) vált nyilvánvalóvá. Később nem fogadhatjuk el az Ön reklamációját.
 3. Ha Ön jogosan fedezi fel a hibát, az előző bekezdésben említett 2 éves (vagy használt áruk esetében 1 éves) határidő nem érvényes mindaddig, amíg Ön mint fogyasztó nem tudja használni az árut.
 4. Ha az áru hibája az átvételtől számított 1 éven belül válik nyilvánvalóvá, az áru átvételekor hibásnak minősül, kivéve, ha az áru jellege vagy a hiba ezt kizárja. Ez az időszak nem telik el addig, amíg Ön nem tudja használni az árut, ha jogosan reklamálta a hibát. Ez azt jelenti, hogy Önnek nem kell bizonyítania, hogy az áru már átvételekor hibás volt, ha az átvételtől számított 1 éven belül reklamál. Ha az áru hibája az átvételtől számított 1 év elteltével válik nyilvánvalóvá, akkor Önnek kell bizonyítania, hogy az áru már akkor is hibás volt, amikor átvette. Ellenkező esetben nem fogadhatjuk el az Ön igényét.
 5. Mire jogosult, ha fogyasztóként reklamációt nyújt be?
   • Fogyasztóként elsősorban az áru ingyenes javítására vagy új, hibátlan áru szállítására jogosult az Ön választása szerint, kivéve, ha a választott javítási mód lehetetlen vagy a másikhoz képest aránytalanul drága. Ha az Ön által választott hibajavítási módszer lehetetlen vagy aránytalanul költséges a másik módszerhez képest (különösen a hiba jelentőségét, az áru értékét, amelyet a hiba nélkül képviselne, és azt, hogy a hiba az Ön számára jelentős kellemetlenségek nélkül orvosolható-e a másik módszerrel), akkor a hibát a másik módszerrel is orvosolhatjuk. Eladóként megtagadhatjuk a hiba kijavítását, ha az lehetetlen vagy ésszerűtlenül költséges, különös tekintettel a hiba jelentőségére és arra az értékre, amellyel az áru a hiba nélkül rendelkezett volna.

  • Ha (i) megtagadjuk a hiba kijavítását, vagy a hiba jelzését követően ésszerű időn belül nem orvosoljuk azt úgy, hogy az ne okozzon Önnek jelentős kellemetlenséget, figyelembe véve az áru jellegét és azt a célt, amelyre Ön azt vásárolta, vagy (ii) a körülményekből nyilvánvaló, hogy, hogy a hibát nem lehet ésszerű időn belül vagy az Ön számára jelentős kellemetlenségek nélkül kijavítani, vagy (iii) a hiba ismétlődik, vagy (iv) a hiba lényeges szerződésszegést jelent, Ön az ár ésszerű csökkentését követelheti, vagy elállhat a szerződéstől. Az ésszerű árengedményt az általunk Önnek átadott hibátlan áru és a hibás áru értéke közötti különbségként határozzuk meg. Ön nem állhat el a szerződéstől, ha az áru hibája csak jelentéktelen; az nem minősül jelentéktelennek. Ha Ön eláll a szerződéstől, a vételárat indokolatlan késedelem nélkül visszatérítjük, miután megkaptuk az árut, vagy miután Ön igazolta számunkra, hogy az árut elküldte.
 6. Hacsak nem teljesítettük a hibás teljesítésből eredő kötelezettségeinket, Önnek nem kell kifizetnie nekünk az áru még fennálló vételárát vagy annak egy részét.

3.2. Most nézzük meg, hogyan működnek a dolgok számunkra mikor Ön vállalkozóként köt szerződést (például azért, mert Ön a vállalkozása számára rendel árut).

 1. Az áru olyan hibáiért, amelyek már akkor megvoltak, amikor a kárveszély átment Önre mint vevőre, csak akkor is, ha azok csak később válnak nyilvánvalóvá, érvényesíthet igényt. A minőségi garancia szerinti kötelezettségeinket nem érinti, ha a törvényen túlmenően nyújtottunk Önnek garanciát.
 2. Ön köteles az árut a lehető leghamarabb megvizsgálni, miután az áru sérülésének veszélye átszállt, és meggyőződni az áru tulajdonságairól és mennyiségéről. Ez azt jelenti, hogy Ön köteles a tőlünk átvett árut személyesen megvizsgálni, az áru teljességét és a csomagolás sértetlenségét ellenőrizni, valamint az áru állapotát megfelelően és gondosan ellenőrizni, amikor azt a fuvarozótól átveszi. Ha bármilyen hibát vagy hiányosságot talál, köteles azonnal értesíteni a felelős személyt (alkalmazottat vagy fuvarozót), és jogosult az ilyen árut nem átvenni. Ha Ön ilyen sérült árut vesz át, köteles a sérülést azonnal átadás-átvételi vagy hasonló jegyzőkönyvben leírni, és erről minket tájékoztatni. E kötelezettség megszegése megszünteti az Ön hibás teljesítésből eredő jogait.
 3. Az áru nyilvánvaló hibáit indokolatlan késedelem nélkül kifogásolnia kell, miután azokat kellő időben történő ellenőrzés és kellő gondosság mellett felfedezhette volna. Ellenkező esetben Ön elveszíti annak lehetőségét, hogy a bírósági eljárásban hatékonyan gyakorolja a hibás teljesítésből eredő jogait.
 4. A rejtett hibákat indokolatlan késedelem nélkül kell kifogásolnia, miután azokat felfedezte vagy ésszerű gondossággal fel kellett volna fedeznie, legkésőbb az áru átvételétől számított két éven belül. Ellenkező esetben - az előző bekezdésben foglaltaknak megfelelően - elveszíti annak lehetőségét, hogy a látens hibákra vonatkozó jogát a bírósági eljárásban ténylegesen gyakorolja.
 5. Mire jogosult vállalkozóként a panaszban?
   • Ha a hibás teljesítés lényeges szerződésszegésnek minősül, Ön jogosult arra, hogy (i) a hibát egy új, hibátlan dolog szállítása vagy a hiányzó dolog szállítása útján orvosolja, (ii) a hibát a dolog kijavítása útján orvosolja, (iii) a vételárból ésszerű árengedményt kapjon, vagy (iv) elálljon a szerződéstől.       

  • Egy hiba akkor minősül lényeges szerződésszegésnek, ha a szerződés megkötésekor tudtuk vagy tudnunk kellett volna, hogy Ön nem kötötte volna meg a szerződést, ha előre látta volna a hibát.
  • Ha a hibát nem jelzi időben, még a lényeges szerződésszegésnek minősülő hibás teljesítés esetén is csak ugyanazok a jogok illetik meg Önt, mint a lényeges szerződésszegésnek nem minősülő hibás teljesítés esetén.
  • Még ha a hibát nem jelzi időben, akkor is csak ugyanazok a jogok illetik meg Önt, mint a lényeges szerződésszegésnek nem minősülő hibás teljesítés esetén.
  • Ha a hibás teljesítés nem lényeges szerződésszegés, Ön jogosult: (i) a hiba kijavítását követelni, vagy (ii) a vételárból ésszerű árengedményt követelni.
  • Ha nem sikerül vagy nem vagyunk hajlandók a hibát időben orvosolni, Ön követelheti: (i) a vételár csökkentését; vagy (ii) a szerződéstől való elállást. Ön nem változtathatja meg az Ön által hozott választást a beleegyezésünk nélkül.
 6. Egy hiba akkor minősül lényeges szerződésszegésnek, ha a szerződés megkötésekor tudtunk róla, vagy tudnunk kellett, hogy Ön nem kötötte volna meg a szerződést, ha előre látta volna a hibát. Ellenkező esetben a szerződésszegés nem minősül lényegesnek.
 7. Ha a hibás teljesítés lényeges szerződésszegésnek minősül, Önnek joga van a hibát új, hibátlan áru leszállításával vagy a hiányzó áru leszállításával orvosoltatni, a hibát az áru kijavításával orvosoltatni, a vételárból ésszerű árengedményt kapni, vagy a szerződéstől elállni.
 8. Az Önt megilleti a szerződésszegés joga.
 9. Ha a hibás teljesítés nem jelentős szerződésszegésnek minősül, Ön jogosult a hiba kijavíttatására vagy a vételárból ésszerű árengedményre.
 10. A reklamáció nem mentesíti Önt az áru árának megfizetésére vonatkozó kötelezettsége alól. A Polgári Törvénykönyv (89/2012. sz. törvény) 2108. szakasza nem alkalmazandó.

3.3. Végül lássuk, mi vonatkozik minden vásárlóra:

 1. A hibás időszak nem tévesztendő össze az áru hasznos élettartamával, azaz azzal az időtartammal, amely alatt az áru rendes használat mellett megtartja az adott áru jellegéből adódóan szükséges funkciókat és teljesítményt, beleértve az ésszerű karbantartási igényt is. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az extrém sportcikkek élettartama nem feltétlenül felel meg a hiba esetén meghatározott időtartamnak, mivel az ilyen áruk nagyobb mértékben lehetnek kitéve a normál használatból eredő kopásnak, ami a normál használatból eredő kopásnak tekinthető. A normál használatból eredő kopás és elhasználódás nem minősül hibának. A szokásos elhasználódás miatti igényt különösen azon az alapon lehet elutasítani, hogy a dolog a szó valódi értelmében egyáltalán nem hibás.
 2. Először Önnek kell megfizetnie a kárigénylés költségeit. Mi azonban megtérítjük Önnek, ha megállapítjuk, hogy a hiba bennünket terhel. Az aranybánya azonban nem a miénk, ezért csak az elfogadott reklamáció ésszerű költségeit térítjük meg Önnek. Ezért mindenképpen a lehető leghamarabb reklamáljon.
 3. A hibás terméket csak akkor javíthatja ki saját maga, vagy javíttathatja ki mással, ha ehhez hozzájárultunk. Ellenkező esetben nem kell megtérítenünk Önnek a felmerült költségeket. A hiba elhárításával elveszítjük a lehetőséget, hogy magunk ellenőrizzük, hogy az áru valóban hibás volt-e, és hogy a reklamáció ezért jogos-e. 
 4. Ha problémája van azzal, ahogyan a reklamációt kezeljük, örömmel vennénk, ha ezt először velünk beszélné meg. Vegye fel velünk a kapcsolatot bármilyen módon. Ha Ön fogyasztó, és a vitás kérdéseket bíróságon kívül szeretné rendezni, akkor fordulhat egy peren kívüli vitarendezési szervhez. Ez például a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság a www.coi.cz/informace-o-adr címen. Fogyasztóként alternatívaként online is rendezheti vitáját az EU ODR platformján keresztül a www.ec.europa.eu/consumers/odr címen..
 5. És természetesen a bírósághoz is joga van fordulni. Például, ha nem elégedett azzal, ahogyan a panaszát kezeltük, vagy akár el is mulasztottuk kezelni.

4. Mit kell tennie, ha hibát talál az áruban?

4.1. Nem véletlenül mondják, hogy két emberrel könnyebb boldogulni. Vegye fel velünk a kapcsolatot, és mondja el:

 1. milyen hiba van az árucikkben, illetve hogyan nyilvánul meg (a hibát a itt elérhető űrlap kitöltésével is leírhatja);
 2. a hiba kijavítását, az áru új árura való cseréjét, a szerződéstől való elállást vagy ésszerű árengedményt kér;
 3. melyik az Ön neve és címe, vagy mi az Ön neve, nyilvántartási száma és székhelye (ideális esetben adja meg a telefonszámot és az e-mail címet, hogy gyorsabban felvehessük Önnel a kapcsolatot);
 4. a vásárlást igazoló bizonylat (számla, nyugta vagy más dokumentum) másolatát, vagy a szerződéskötéskor általunk adott bizonylat számát, vagy más hiteles módon igazolja, hogy az árut megvásárolta, és hogy mikor vásárolta meg.

Minden rendelkezésre álló eszközzel kapcsolatba léphet velünk. Például, ha Prágában vagy annak környékén lakik, felkereshet minket a szállítási címünkön [Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, 27. sz. terem, 170 00 Prague 7 - Holešovice]. Más esetekben például küldhet nekünk egy e-mailt a [info@gizmania.cz] címre, és ezt követően a Panaszkezelési eljárás 4.2. pontja szerint küldheti el az árut. Azonban természetesen Öntől függ, hogy melyik módszert részesíti előnyben. A hibát bármilyen bizonyítható módon bejelentheti (kifogásolhatja). Azt azonban tartsa szem előtt, hogy a legcélszerűbb reklamációs módot válassza, mivel csak az elismert reklamáció ésszerű költségeit vagyunk kötelesek megtéríteni Önnek.

4.2. Ezen túlmenően szükségünk van arra, hogy a hibás árut minden szennyeződéstől mentesen, a panaszeljárás 4.1. pontjának megfelelően vagy azt követően indokolatlan késedelem nélkül átadja a hibaüzenettel együtt. Nem szükséges a teljes árut elküldeni, hanem csak a hibás részt, kivéve, ha egyedileg másképp állapodunk meg, vagy erre kérjük Önt.

4.3. Ha Ön fogyasztó, a hiba kijavítása érdekében saját költségünkön átvesszük az árut. Ha ehhez olyan termék szétszerelésére van szükség, amelynek összeszerelése a hiba feltűnése előtt a termék jellegének és rendeltetésének megfelelően történt, akkor a hibás terméket szétszereljük, és egy javított vagy új terméket szerelünk össze, vagy ennek költségeit kifizetjük.

4.4 Amint megkapjuk az Öntől a reklamációt, sürgősségi személyzetünk azonnal ki fog sietni, hogy mindent a lehető leggyorsabban megoldjon.  

5. Mikorra oldjuk meg a panaszt?

5.1. Ha Ön fogyasztó, garantáljuk, hogy panaszát a benyújtásától számított 30 napon belül elintézzük. Az az időpont, amikor Öntől megkapjuk a Panaszkezelési eljárás 4.1. pontjában felsorolt összes információt a hibás áruval együtt a Panaszkezelési eljárás 4.2. pontjának megfelelően, kivéve, ha a panasz anélkül is rendezhető. Ezen időszakon belül tájékoztatjuk Önt a panasz rendezéséről is. A határidő lejárta után Ön elállhat a szerződéstől, vagy ésszerű árengedményt követelhet. Ha Ön nem fogyasztó, igyekszünk mindent ugyanezen határidőn belül elintézni, de nem garantálunk maximális határidőt.

5.2. Először is visszaigazoljuk, hogy Ön mint fogyasztó mikor tette a panaszt, mi a panasz tartalma, milyen panaszkezelési módot kér, és milyen elérhetőségeket adott meg nekünk a panaszkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás céljából. Ha mindez megtörtént, Ön feketén-fehéren megkapja tőlünk a panasz kezelésének időpontját és módját, beleértve a javítás visszaigazolását és a javítás időtartamát. Ha nem tudjuk elfogadni a reklamációját, az okokat nem tartjuk vissza Ön elől. Ellenkezőleg, mindent a lehető legvilágosabban elmagyarázunk. A nem fogyasztói szerződések esetében nem vagyunk kötelesek a reklamációs eljárást ilyen részletességgel rögzíteni. Ha azonban Ön ezt szeretné, természetesen intézkedünk.

5.3. Ha nem tudunk időben foglalkozni a panasszal, felvesszük Önnel a kapcsolatot. Természetesen csak akkor, ha rendelkezünk az Ön telefonszámával vagy e-mail címével. Öntől függ, hogy kihúzza-e a szőnyeget a lábunk alól, és beleegyezik-e a határidő meghosszabbításába.

5.4. Ha postai úton küldi el nekünk az árut, akkor a reklamáció elbírálása után automatikusan visszaküldjük az Ön címére.

5.5 Ha Ön nem veszi át az árut ésszerű időn belül, miután értesítettük Önt a javítás utáni átvétel lehetőségéről, jogosultak leszünk a szokásos mértékű tárolási díjra.

6. Minőségi garancia

6.1. Ha minőségi garanciát nyújtunk Önnek, és Ön fogyasztó, a hibás teljesítésből eredő jogai gyakorlásának terjedelmére, feltételeire és módjára elsősorban az általunk kiállítani köteles jótállási jegyben foglaltak az irányadók. A jótállási igazolásban nem szereplő információkra és így a jótállással nem fedezett hibákra a jelen panaszeljárás és az alkalmazandó és hatályos jogi rendelkezések vonatkoznak. A fogyasztónak a Polgári Törvénykönyv szerinti szabad jogorvoslathoz való jogát a minőségi garancia nem érinti.

7. Mikor nem vagyunk felelősek a hibákért?

7.1. Bár mindig igyekszünk eleget tenni az Ön kérésének, bizonyos esetekben nem tisztességes, hogy olyan hibákat orvosoljunk, amelyekért nem vagyunk felelősek. Különösen előfordulhat, hogy egy reklamációt elutasítunk azzal az indokkal, hogy a termék a szó valódi értelmében nem hibás. Ezért különösen akkor nem vállalunk felelősséget az áru hibájáért, ha:

 1. a hibát Ön vagy bárki, akinek megengedte az áru használatát, okozta (például azáltal, hogy az áru használatakor nem követte a többek között a Scootpedia üzletben elérhető utasításokat, és ennek következtében keletkezett a hiba), és/vagy
 2. az áru szokásos használatából eredő kopás, vagy használt áru esetén a korábbi használat mértékének megfelelő kopás; ilyen szokásos kopás alatt például olyan helyzetet lehet elképzelni, amikor az áru ugyan megfelel a rendeltetésének, de a használat következtében a külseje megváltozott, vagy a hatékonysága kissé csökkent.

8. Minden jó, ha a vége jó

8.1. Az adásvételi szerződésből vagy egyéb szerződésből eredő, köztünk és Ön között fennálló jogviszonyokra a Cseh Köztársaság joga irányadó, a nemzetközi magánjog szabályainak kizárásával. Kifejezetten kizárjuk az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének alkalmazását. Ez a jogválasztás nem sérti az Önt mint fogyasztót megillető jogokat, amelyek a jogviszonyunkra egyébként alkalmazandó jog alapján fennállnának.

8.2. A szerződésből eredő bármely jogvitát a Cseh Köztársaságban a székhelyünk szerint illetékes bíróságok előtt rendezzük. Ez a bírósági joghatóság megválasztása nem vonatkozik a fogyasztókra.

8.3 Ha a jelen Panaszkezelési eljárás bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

8.4 Eladóként nem vagyunk kötve a Ptk. 1820. § (1) bekezdés n) pontja szerinti magatartási kódexhez.

8.5. A jelen Panaszkódexet 2023.01.06-tól alkalmazzuk a vásárlókkal kötött valamennyi szerződésünkre.