ÁSZF

A Gizmania s.r.o., székhelye: Bubenské nábřeží 306/13, Hall no. 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice, azonosítószám: 24208230, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzék C. részlegébe, 188745. számú betétlap (a továbbiakban: "Eladó") ezúton közzéteszi a szerződési feltételeit (a továbbiakban: "ÁSZF"), amelyek az Eladó által az https://www.gizmania.hu/ weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal") található online áruházában - e-shopjában - kínált áruk megvásárlására vonatkoznak.

A jelen ÁSZF értelemszerűen vonatkozik az Eladó üzleteiben történő áruvásárlásra is, amennyiben a kapcsolat jellege ennek megfelel - különösen a hiba - és kárfelelősség szabályozására.

KERESKEDELMI FELTÉTELEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Vevő a megrendelés leadásával elfogadja az Eladó jelen ÁSZF-et a felek kölcsönös jogainak és kötelezettségeinek szabályozására az Eladó által az Áruk eladásából eredő kapcsolatban. A Vevő és az Eladó közötti kapcsolatra a jelen ÁSZF az irányadó, amely mindkét félre nézve kötelező, kivéve, ha a megkötött szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik. Az ÁSZF meghatározza az Eladó és a vevői (vevők) jogait és kötelezettségeit, és jelen szövegezésükben az adásvételi szerződés (áruszállításra vonatkozó) tartalmát képezik, illetve annak szerves részét képezik. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem szabályozott jogokra és kötelezettségekre a vonatkozó jogszabályok, különösen a módosított Polgári Törvénykönyv (89/2012. sz. törvény) rendelkezései az irányadóak.

II. TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

Az Eladó ezúton tájékoztatja a Vevőt, a Vevő pedig a megrendelés leadásával megerősíti, hogy az Eladó tájékoztatta és tájékoztatja őt az alábbiakról:

(i) az Eladó személyazonosságáról: Az Eladó a Gizmania s.r.o., székhelye: Bubenské nábřeží 306/13, 11. számú csarnok, 170 00 Prága 7 - Holešovice, azonosító száma: 24208230, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékben, C részleg, 188745. számú betétlap.

(ii) az áruk vagy szolgáltatások (a továbbiakban: "Áruk") megnevezése és főbb jellemzőik leírása: a Webhelyen minden egyes Áruk esetében külön-külön, vagy más weboldalakra (gyártó/forgalmazó stb.) mutató link - prolink - segítségével jelzi,

(iii) az Áruk ára, beleértve az összes adót, díjat és egyéb hasonló pénzbeli juttatást: mindig minden egyes Áruknál feltüntetésre kerül, végleges, és az Eladó nem jogosult azt egyoldalúan, semmilyen módon emelni; ha az Áruk jellege nem teszi lehetővé, hogy ezt az árat ésszerűen előre meghatározzák, annak konkrét számítási módját mindig feltüntetik az Áruknál,

(iv) a fizetési mód (beleértve a foglalófizetési kötelezettséget is): minden esetben a Vevő választása mellett kerül feltüntetésre az egyes Áruk esetében, az Áruk esetében felajánlott fizetési módok közül a Vevőnek kell választania, és a választott fizetési mód az Eladó hozzájárulása nélkül utólag nem változtatható meg,

(v) az Áruk szállítási vagy teljesítési módja: mindig a Vevő választásával együtt kerül feltüntetésre az egyes Áruk esetében, a felkínált szállítási/szállítási módok közül a Vevőnek kell választania, és a választott szállítási mód az Eladó hozzájárulása nélkül utólag nem módosítható,

(vi) az Áruk szállításának vagy teljesítésének időpontja: az Áruknak a Webhelyen történő ajánlata jelzi, hogy az Áruk rendelkezésre állnak-e

(vii) az Áruk szállítási költségei: ezek minden esetben az Áruk szállítási módjára vonatkozóan kerülnek feltüntetésre, és az Áruk szállítási módjának kiválasztásával a Vevő egyben kiválasztja és elfogadja a vonatkozó költséget - az Áruk szállításáért fizetendő árat,

(viii) tájékoztatás a hibás teljesítéshez fűződő jogok fennállásáról, adott esetben a minőségi garanciáról, az értékesítés utáni szolgáltatásról és azok feltételeiről is: a Vevőnek hibás teljesítéshez fűződő jogai vannak, és az Eladó a jelen ÁSZF-ben, különösen a jelen ÁSZF X. cikkében meghatározott további feltételek szerint nyújt szolgáltatást,

(ix) hogy az Eladó digitális és védett formában tárolja a Vevővel kötött áruszállítási szerződés megkötéséhez vezető megrendelések tartalmát, beleértve a Vevő által megadott személyes és egyéb adatokat is, és azok védelmére a jelenleg használatos szokásos technikai rendszereknek és biztonságnak megfelelő, korszerű technikai intézkedéseket alkalmaz; a Vevő bármikor jogosult kérni a jelenleg alkalmazott technikai eszközök nyilvánosságra hozatalát, és az Eladó ezeket kérésre a Vevőnek a Vevő tájékoztatásához szükséges mértékben, az Eladó üzleti titkainak és egyéb bizalmas információinak veszélyeztetése nélkül átadja,

(x) hogy az Eladó által tárolt megrendelések és egyéb adatok digitális tartalma, ha van ilyen, kompatibilis (és használható) a jelenleg általánosan használt digitális tartalommal

(i) a hardver, azaz az Apple PC és Mac platformon működő személyi számítógépek; és

(ii) szoftverek - általánosan használt irodai rendszerek, azaz különösen a Microsoft Office irodai programcsomag - jelenleg használatos (különösen word, excel stb.), Acrobat reader (különösen PDF formátum), általános webes/internetes formátumok (html formátum). Az Eladó a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a fenti formátumokat és elnevezéseket közli, arra törekedve, hogy a közlés közérthető legyen egy általánosan használt formában,

(xi) a távközlő eszközök költségei, amely során a Webhely használatával/használatával semmilyen egyéb költség, díj stb. nem jár, kivéve a szükséges internetkapcsolati díjakat, amelyek az általa igénybe vett internetkapcsolati szolgáltatástól függően a Vevőt terhelik,

(xii) az elállás lehetőségéről, melynek értelmében a Vevőnek joga van indoklás nélkül elállni az Áru megvásárlására vonatkozó szerződéstől az Áru átvételétől (annak utolsó részétől) számított 60 napon belül, a jelen ÁSZF IX. cikkében foglaltak szerint,

(xiii) hogy a Vevő jogosult az Eladó által használt bármely kommunikációs eszközzel és bármely ügyben panaszt küldeni az Eladónak, és az Eladó azt kezeli, és mindent megtesz annak megoldása érdekében, az Eladó a panasz kezelésére automatizált kommunikációs rendszert is használhat; a Vevő továbbá a panaszt a felügyeleti vagy állami felügyeleti hatósághoz is intézheti, amely (a) a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság (www. coi.cz) - a fogyasztóvédelemért, (b) a Kereskedelmi Engedélyezési Hatóság (www.statnisprava.cz) - a kereskedelmi és szolgáltatási kötelezettségek betartásának felügyelete, (c) a Személyes Adatvédelmi Hivatal (www.uoou.cz) - a személyes adatok védelme; amennyiben a felek nem tudnak megegyezni vitájuk békés rendezéséről, bármelyikük az illetékes bírósághoz fordulhat,

(xiv) hogy a megrendelést, illetve az abból eredő adásvételi szerződést az Eladó tárolja, és az Eladó kérésre hozzáférést biztosít a Vevő számára, valamint hogy az Eladó legkésőbb az áru leszállításának időpontjáig a Vevőnek a megrendelés szerinti e-mail címére elküldi/exportálja a Vevő által leadott árubeszerzésnek megfelelő, megkötött adásvételi szerződés visszaigazolását

 (xv) hogy a megrendelés és a szerződés megkötéséhez vezető egyéb lépések, valamint a Honlap ilyenek cseh nyelven készülnek,

(xvi) hogy a szerződés megkötése a szükséges adatok kitöltésével - az Áruknak a Weboldalon keresztül történő megrendelésével, azaz a megrendelési/e-shop űrlapon belül a szükséges adatok kitöltésével és az Áruknak a Weboldalon történő megerősítésével/megrendelésével a Buy Now gomb megerősítésével/megjelölésével történik,

(xvii) abban az esetben, ha az adatbevitel során a Vevő által a megrendelés megerősítését/elküldését megelőzően hibát észlel, ezeket ugyanolyan módon lehet kijavítani, mint ahogyan a vonatkozó adatokat bevitték,

(xviii)) hogy a Vevő jogosult a jelen ÁSZF szövegét az Áru megrendelése/szerződése mellett szöveges formában letölteni a Honlapról,

(xixix) amennyiben a jelen ÁSZF rendelkezései bármilyen okból (tévedés stb.) eltérnek a vásárlók - fogyasztók védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezésektől, akkor azokat figyelmen kívül kell hagyni; ez vonatkozik arra az esetre is, ha a vásárló lemond a számára jogszabályban biztosított különleges jogáról,

(xx) hogy az Eladó biztosítja, hogy a vélemények a Vevőtől származnak azáltal, hogy a termékekről szóló véleményeket csak olyan Vevőktől teszi közzé, akik ténylegesen megvásárolták a szóban forgó Árut (kiszállított vagy átvett megrendeléssel rendelkeznek); csak a Vevő által a kiszállított/átvett megrendelésben megadott kapcsolattartói e-mail címről származó vélemények szerepelnek, és az így kiszállított áruk esetében, vagy egy olyan Vevőtől, aki bejelentkezett egy ügyfélfiók alatt a www. gizmania.cz oldalon, és szintén csak az általa megvásárolt Árukra vonatkozóan; a fenti tények ellenőrzését egy automatizált rendszer végzi,

(xxi) Az Eladó ajánlásokat/ajánlott Árukat adhat az Oldalakon egy olyan újraszámítási algoritmus alapján, amely figyelembe veszi az értékesítési szezont, az Áruk értékesítésre kerülésének időpontját, az Áruk aktuális készletelérhetőségét, a megrendelt Áruk számát, az Áruk értékelését, az Áruknak az Oldalakon való megjelenésének számát, az Áruknak az Eladó katalógusán belüli termék alkategóriákhoz való hozzárendelését, az árréseket és a partneri marketingakciókat; az egyes kategóriák relatív súlyozása azonos, de kategóriánként +/- 20%-os eltéréssel; az Eladó jogosult a fenti kategóriák módosítására anélkül, hogy azokat itt közzétenné; a Vevő kérésére az Eladó nyilvánosságra hozza az alkalmazott konkrét kategóriákat és azok súlyozását.

III. A SZERZŐDÉS TARTALMA ÉS KÖVETKEZMÉNYE

3.1. A Vevőnek lehetősége van az Eladó által kínált Áruk megvásárlására a Weboldalon található webáruházon keresztül, azaz az Eladóval az Áruk megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződés (a továbbiakban a "Szerződés") megkötésére.

3.2. A Honlapon keresztül történő Áruk megvásárlását az Eladó a kiskereskedelmi tevékenységének részeként kínálja, és nem célja az Áruknak a Vevő vállalkozásán belüli viszonteladásra történő értékesítése. Abban az esetben, ha a Vevő az Árukat saját üzleti - gazdasági tevékenységének folytatása céljából kívánja megvásárolni, akkor a Scoot Trade s.r.o. forgalmazó céggel kell felvennie a kapcsolatot, amely a Gizmania s.r.o. leányvállalata.

3.3. A Vevő és az Eladó közötti szerződés megkötése az Áruk specifikációjára vonatkozó szükséges adatok (az Áruk specifikációja, méret, színkialakítás stb.), az Áruk fizetési módjának meghatározása, az Áruk szállítási módjának meghatározása, a Vevő specifikációja és adott esetben egyéb szükséges adatok kitöltésével történik az aktuális megrendelőlap/szerződéskötés szerint. A Vevő köteles és jogosult a kitöltött adatokat az Áru megrendelésének végleges feladása/megerősítése előtt ellenőrizni, és a kitöltött adatokat ugyanolyan módon javítani/módosítani, mint ahogyan az adatokat beírták. A megrendelés visszaigazolása/elküldése után, ami akkor történik meg, amikor a Vevő megerősíti/megjeleníti a Buy Now gombot, az adatok nem módosíthatók, a megrendelés kötelező érvényű és a Szerződés megkötésre került, kivéve az alábbiakban meghatározottak szerint.

3.4 Az ügylet jellegétől függően, amely nem szokványos (az Áruk mennyisége, az ár összege, szállítási költségek, távolságok stb.), az Eladó jogosult arra, hogy a Vevőtől a megrendelés engedélyezését/megerősítését más megfelelő módon (a Webhelyen történő megerősítésen kívül), pl. telefonon vagy írásban kérje. Ha a Vevő megtagadja a megrendelés kért módon történő jóváhagyását, a megrendelés nem tekinthető leadottnak, és az adásvételi szerződés nem jön létre.

3.5 Amennyiben a Vevő nem fizeti meg a vételárat a megrendelésnek/megkötött szerződésnek megfelelően, az árut az Eladó nem szállítja le, és a szerződés/megrendelés érvénytelenítésre kerül.

3.6 Az Eladó indokolt esetben lehetővé teszi a Szerződés megkötését a Honlapon kívüli távközlés útján is, azaz különösen az Eladóval történő e-mailes kommunikáció, telefonos stb. útján történő szerződéskötés útján is. Ebben az esetben a Szerződés csak akkor jön létre, ha:

(i) a Vevő az Eladótól távközlés (különösen e-mail levelezés) útján megkapja a Szerződés valamennyi lényeges adatának összefoglalóját, azaz az Áruk specifikációját, az árat, az Áruk szállítási módját, az Áruk szállítási költségét, a fizetés módját stb. és ezzel egyidejűleg

(ii) a Vevő nem utasítja vissza a Szerződés fenti összefoglalójának kézhezvételétől számított 12 órán belül a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldött e-mailben, megadva az Eladó által a megrendelés azonosítására megadott rendelési számot vagy egyéb adatokat.

3.7 Az Eladó nem felel azért, ha a Vevő nem kapja meg a vonatkozó elektronikus közléseket vagy adott esetben a megrendelt árukat, ha a szállítás a Vevő által megadott címekre történt, de a vonatkozó címek (csak/csak) egy harmadik fél átvételi joga vagy a szállítás megtagadása stb. Az Eladónak nincs lehetősége és joga a Vevő által az Áruk megrendelésekor megadott adatok pontosságának megállapítására és ellenőrzésére. A Vevő felelős a kitöltött adatok pontosságáért és helyességéért, és viseli az Áruk megrendelésekor megadott adatokkal kapcsolatos minden kockázatot.

3.8 Az Eladó jogosult technikai/digitális eszközökkel védekezni a megrendelőlapok automatikus (nem emberi) kitöltése ellen.

3.9 Az Eladó és a Vevő közötti szerződés megkötésének alapja a megrendelőlap megfelelő/helyes kitöltése az összes kötelező adat tekintetében (a választható adatok kitöltése a Vevő akaratától függ) a Webhelyen, valamint a megrendelés Vevő általi végleges megerősítése/elküldése, amely a [Most megveszem] gomb megerősítésével/kattintásával történik, az Eladó távközlési eszközök útján (különösen a Vevő által megadott címre küldött e-mail üzenet útján) visszaigazolja a Vevőnek a megrendelés elfogadását.

3.10 A Szerződés szerinti vásárlás/értékesítés tárgya kizárólag a Megrendelésben/szerződésben kifejezetten meghatározott Áruk, kivéve, ha a Vevő és az Eladó másként nem állapodik meg.

3.11 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webhelyen (és az Üzletekben is) történő vásárlás és a vonatkozó adatok Webhelyen történő frissítése tekintetében előfordulhat, hogy a Vevő által megrendelt Áruk már elfogytak (bár a Webhelyen még elérhetőként szerepelnek). Ebben az esetben az Eladó haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt erről a tényről, miután tudomást szerzett róla. Ha a felek 2 napon belül nem állapodnak meg másként (a rendelési határidő meghosszabbítása vagy a rendelés egyéb módon történő módosítása), a Szerződés megszűnik, és egyik fél sem jogosult visszatérítést stb. követelni.

3.12 Az Eladó a Szerződésben vállalja, hogy a Vevő részére:

- hibátlan Árukat a Webhelyen az Áruk leírásában vagy az Áruk megrendelésében meghatározott specifikációnak megfelelően, vagy az Áruk típusánál szokásos jellemzőkkel

- megfelelnek a Cseh Köztársaságban alkalmazandó valamennyi szabványnak, szabálynak és előírásnak,

- a Cseh Köztársaságban alkalmazandó valamennyi szabványnak, szabálynak és előírásnak,

- cseh használati utasítással és javítási listával van ellátva, ha az Áruk típusára jellemző,

- a Cseh Köztársaságban szokásos,

- az adóigazolást (számlát) fizikailag, papíralapon az Árukkal együtt szállított csomagban helyezik el és/vagy elektronikus formában küldik el arra az e-mail címre, ahonnan a megrendelés történt.

3.13 Az Eladó a Vevő kérésére az Áruk megvásárlásáról nyugtát állít ki a Vevőnek, amelyen szerepel az adásvétel időpontja, az Áruk leírása, az Áruk ára, a szállítás helye, a szállítás időpontja, valamint az Eladó azonosító adatai. Ennek az Eladó az Áruk megrendelésének másolatával is eleget tesz. Ezzel egyidejűleg az Eladó legkésőbb az Áru kiszállításának időpontjában a Vevő megrendelésében megadott e-mail címre eljuttatja a Vevőnek a Vevő által leadott Áru megrendelésnek megfelelő, megkötött adásvételi szerződésről szóló visszaigazolást.

3.14 A Vevőnek lehetősége van a már megkötött Szerződéstől elállni (lemondani vagy módosítani a megrendelést), amennyiben erről a tényről az Eladót az itt vagy a Kapcsolat oldalon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével értesíti a Szerződés megkötésétől (a leadott megrendelés visszaigazolása) vagy a megrendelés csomagolósorra történő eljuttatásától számított 2 órán belül.

IV. TELJESÍTÉS/TÁLLÍTÁS HELYE

4.1. Az Áruk teljesítési - szállítási helye a Vevő által a Megrendelésben/szerződésben meghatározott hely. Az Eladó a Cseh Köztársaságban és SK-ban található valamennyi szállítási címre szállít.

4.2 Az Áruk kiszállítása az Eladó raktárából vagy kiválasztott raktáraiból történik. Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, 11. számú csarnok, 170 00 Prága 7 - Holešovice.

4.3 A webáruházon belüli kapcsolattartó pont az Eladó ügyfélközpontja a Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, Hall No. 11, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

4.4 Az Áruk tulajdonjoga a Vevőre száll át az Áruknak a Vevő által megadott címre történő átadásával (függetlenül attól, hogy ki vette át az Árut).

4.5 Amennyiben a Vevő az Árut harmadik személy részére rendeli meg (harmadik személy javára kötött szerződés), a harmadik személy az Áru tulajdonjogát az átvételkor szerzi meg (és az Áru vevőjévé válik minden jogával és kötelezettségével együtt). Ha a harmadik fél visszautasítja az Árut, a Vevő megszerzi az Árut illető jogokat, és a Szerződés továbbra is a Vevő és az Eladó között marad érvényben. Ha a Vevő eladja az Árut harmadik félnek, a harmadik fél nem szerez semmilyen jogot az Eladóval szemben.

4.6. A Vevőnek ajánlott az Árut átvételkor megfelelően és alaposan megvizsgálni és megvizsgálni. Abban az esetben, ha a Vevő az Árukban hibát talál, vagy bármilyen más, a megrendeléssel nem egyezőt észlel, a Vevőnek haladéktalanul értesítenie kell az Eladót az Áruk hibáira vonatkozó, alább meghatározott módon (reklamáció).

4.7 Személyes átvétel: Az Eladó lehetővé teheti az Áruk személyes átvételét az Eladó kiválasztott üzleteiben; ezt a Webhelyen a megrendelőlapon a személyes átvétel lehetőségeként jelzi. Az Áruk személyes átvétele esetén a Vevő SMS-ben kap értesítést a megrendelés átvételének lehetőségéről.

V. ÁR

5.1. Az Áruknak a Webhelyen feltüntetett vételárai az Áruk megrendelésének/ a Szerződés megkötésének időpontjában érvényesek, ami a [Most megveszem] gomb megerősítésével/kattintásával történik. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az árakat a Szerződés megkötése előtt megváltoztassa, azaz az Áruk keresése során is a Honlapon, még akkor is, ha az Áruk a kosárba kerülnek stb. az Áruk végleges ára mindig egyértelműen feltüntetésre kerül a [Most megveszem] gomb megerősítése/kattintása előtt.

5.2 Az Áruk árában szereplő gépelési hiba esetén az Áruk a hibátlan áron kerülnek értékesítésre, ha az nyilvánvaló volt, nem nyilvánvaló, de bizonyítható gépelési hiba esetén pedig a Szerződés nem jön létre.

5.3 A vételár a fizetési mód megválasztása tekintetében csak akkor tekintendő megfizetettnek, ha az Áruk teljes vételárát jóváírták az Eladó számláján, vagy készpénzben történő fizetéssel az Eladó pénztárában, illetve szállításkor történő fizetés esetén a szállítmányozónak.

5.4 Az Oldalakon a Megrendelésen és a megkötött Szerződésen belül feltüntetett Vételár az Áruk megvásárlásának végleges ára (a (i) szállítás és (ii) fizetési mód ára külön-külön kerül feltüntetésre), beleértve minden adót, díjat stb., kivéve, ha az Oldalakon és a Megrendelésen/szerződésen belül kifejezetten másként van feltüntetve (egyedi csomagolás ára stb.).

5.5 Az Eladó nem köteles, de jogosult az Árra (és annak megfizetésére) vonatkozó számlát vagy egyéb dokumentumot átadni a Vevőnek. A Megrendelés/szerződés az Eladó és a Vevő között megállapított Ár összegének és fizetési kötelezettségének bizonyítéka.

5.6 Az adóköteles értékesítés időpontjának az Áru átadásának időpontját kell tekinteni, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok másként rendelkeznek.

5.7 A Vevő köteles a Vételárat a Vevő által választott módon megfizetni, beleértve a Vevő által választott áruszállítási módhoz tartozó árat és a Vevő által választott fizetési módhoz tartozó árat.

VI. SZÁLLÍTÁSI IDŐK

6.1. Az Eladó köteles az Árut a Honlap, Szállítás részben megadott határidőn belül leszállítani.

6.2 Az Áruk szállítása a Vevő által kiválasztott szállítási móddal történik, feltéve, hogy az Áruk a Webhelyen megadott határidőn belül átadásra kerülnek a kiválasztott fuvarozónak (szállítási mód), és azt a kiválasztott fuvarozó (szállítási mód) szállítja le. Az Áruk leszállításának végső határideje a Vevő által választott szállítási módtól függ. Az Áruk leszállításának határidejét egy bizonyos időintervallum határozhatja meg. A konkrét szállítási határidőt a választott szállító közli a Vevővel.

6.3. Hacsak az Áruk esetében nincs külön meghatározva a szállítási határidő, az a megrendelés/szerződés elküldésétől és az Áruk megállapodás szerinti árának kifizetésétől számított 30 nap, beleértve a szállítási költséget és a fizetési eszközt is. A napokban megadott határidő esetén ezek - eltérő rendelkezés hiányában - munkanapok.

6.4 Az Áruk leszállításának határideje a megrendelés leadásának/szerződéskötésnek a napjától kezdődik, illetve abban az esetben, ha az Áruk leszállításának árát az Áruk átvételétől eltérő módon kívánják megfizetni, az Áruk leszállításának árának megfizetésétől.

6.5 Az Áruk leszállításának határideje a körülményekkel arányosan meghosszabbítható, ha a késedelem vis maior vagy nem az Eladó által okozott körülmény miatt következik be, de a szállítási határidő legfeljebb 30 nap.

6.6 Ha az Eladó nem tudja az árut a megadott határidőn belül leszállítani, az Eladó köteles erről a Vevőt indokolatlan késedelem nélkül értesíteni. Ha a felek öt (5) napon belül nem állapodnak meg másként (az Áruk szállítási határidejének meghosszabbítása vagy a megrendelés egyéb módon történő módosítása), a Vevő elállhat a Szerződéstől, és egyik fél sem jogosult kártérítésre stb. igényt tartani.

VII. AZ ÁRUK SZÁLLÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI

7.1. A Vevő a Vételáron felül az Áruk Vételárával megegyező módon köteles megfizetni az Eladónak az Áruk szállítási költségét/árát a Vevő által választott szállítási módra meghatározott áron.

7.2 Az Áruk szállításának - szállításának ára a Vevő által választott Áruk szállítási módjától függően változik, és tartalmazza az összes adót (különösen az ÁFA-t), díjat stb.

7.3 Az Áruk szállításának mindenkori ára tartalmazza az ÁFA-t, és mindig az egyes szállítási módoknál van feltüntetve. Tekintettel az Áruk (fuvarozók általi) szállításának esetleges árváltozásaira, ezek az árak nem itt, hanem mindig az Árukra vonatkozóan a Webhelyen kerülnek feltüntetésre és frissítésre.

7.4 Az Eladó - az Áruk kiszállításakor adott tájékoztatás szerint - a vételár bizonyos összegétől bizonyos Árukat ingyenesen vagy kedvezményes áron szállíthat.

VIII. fizetési mód

8.1. A Vevő köteles az Áruk árát, azaz a vételárat, az Áruk szállítási árát és a Vevő által választott fizetési mód szerinti árat, illetve bármely más megállapodott árat vagy díjat az Eladó által az adott Árukra rendelkezésre bocsátott módok valamelyikével, azaz különösen:

(i) utánvétellel - azaz készpénzben történő átadással,

(ii) online fizetés az Eladó által használt fizetési rendszeren keresztül

(iii) banki átutalással

IX. A SZERZŐDÉSTŐL való indokolás nélküli ELÁLLÁS, ÁRUK Cseréje

9.1. A Vevőnek joga van indoklás nélkül elállni a Honlapon keresztül kötött Áru vásárlására vonatkozó szerződéstől/ a Honlapon keresztül (távközlési eszközzel) történő Áru vásárlástól az alábbi feltételek mellett.

9.2 A Vevőnek joga van indoklás nélkül elállni a Honlapon keresztül kötött szerződéstől az Áruk átvételétől számított 60 napon belül.

9.3 A Vevőnek az elállásról szóló írásbeli értesítést a visszaküldendő Árukkal együtt kell eljuttatnia az Eladóhoz:

(i) postai úton a Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, 11. sz. csarnok, 170 00 Prága 7 - Holešovice,

(ii) a Honlapon található űrlapon keresztül, (Visszalépés az adásvételi szerződéstől); a Vevőnek az űrlapot a számlával együtt a küldeménybe kell helyeznie,

(iii) más megfelelő módon - pl. a Honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével.

9.4. Az elállási határidő akkor van betartva, ha az elállási nyilatkozatot a vonatkozó 60 napos határidő lejárta előtt elküldik.

9.5 Ha a Vevő eláll a szerződéstől, a Vevő köteles az Eladótól kapott Árukat indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat elküldését követő 14 napon belül elküldeni vagy átadni az Eladónak. Amennyiben kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy az Árut az Eladótól vásárolták-e, a Vevő köteles az Eladó kérésére bizonyítani, hogy az Árut az Eladótól az elállásra kerülő Szerződés alapján vásárolták. A Vevő köteles az Árut az Eladónak a Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, 11. sz. csarnok, 170 00 Prága 7 - Holešovice címre visszaküldeni, az Árut közönséges csomagként küldik vissza. Utánvételes fizetést nem fogadunk el! A Vevő az Árut az Eladó bármelyik üzletében is visszaviheti.

9.6 Az Eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az Áruk átvételétől vagy a Vevő által az Áruk elküldéséről szóló visszaigazolás kézbesítésétől számított 14 napon belül - attól függően, hogy melyik a korábbi időpont - a Vevőtől a Szerződés alapján kapott összes pénzt, beleértve a szállítási költséget is, ugyanolyan módon, ahogyan azt a Vevő megkapta, hacsak a felek másként nem állapodnak meg. Az Eladó csak akkor téríti meg a Vevőnek a más módon kapott pénzösszegeket, ha a Vevő ehhez hozzájárult, és ha az Eladónak ezzel kapcsolatban nem merülnek fel további költségei. A Vevő megválaszthatja a visszatérítés módját: (i) hitelkártyára történő visszatérítéssel, (ii) PayPal számlára történő visszatérítéssel, vagy (iii) átutalással egy olyan bankszámlára, amelynek számát az elállási nyilatkozatban megadja, (iv) személyesen az Eladó üzleteiben.

9.7. Ha a Vevő az Áruk szállítására az Eladó által felajánlott legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az Eladó a Vevőnek az Áruk szállítási költségét a felajánlott legolcsóbb szállítási móddal megegyező összegben téríti meg. Amennyiben a Vevő csak az Áruk egy része tekintetében áll el a Szerződéstől (a Vevő egy Szerződésen/megrendelésen belül több Árut vásárolt, és csak az Áruk egy részét állítja el/visszaadja vissza), és az összes Áru szállítási árát egy Szerződésen/megrendelésen belül egy összegben határozták meg/egyeztek meg az összes Áru tekintetében, akkor az Eladó nem téríti vissza a Vevőnek az Áruk szállításáért fizetett árat (az ilyen szállítási ár csak abban az esetben kerül visszatérítésre, ha a Vevő az egész Szerződéstől eláll, azaz.

9.8 Ha a Vevő eláll a Szerződéstől, a Vevő viseli az Áruknak az Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit

9.9 Amennyiben az Áruk a Szerződéstől való elállást követően már használtan, sérülten, szennyezetten vagy az Árukkal együtt szállított dokumentumok nélkül kerülnek vissza, akkor a Vevő felel az Eladóval szemben az Áruk értékcsökkenéséért, amely az Áruknak az Áruk kezeléséből adódik, kivéve, ha az szükséges ahhoz, hogy a Vevő megismerje az Áruk jellegét, tulajdonságait és működését ("csere"). Az Eladó a cserekereskedelmet a Vevőtől úgy követeli, hogy a Vevőnek megküldi a Vevőtől az Áruk megvásárlásáért kapott pénzösszeget, csökkentve a cserekereskedelemmel, vagy ha az értékcsökkenés csak a vételár visszafizetése után derül ki, a Vevő a cserekereskedelmet a fizetési felszólítást követő tíz (10) napon belül fizeti ki az Eladónak.

9.10 A Szerződés elállása esetén, amelynek tárgya Szolgáltatás nyújtása, és a Szolgáltatás igénybevétele a Vevő kérésére az elállási határidő lejárta előtt megkezdődött, a Vevő köteles megfizetni a Szolgáltatás elállás időpontjáig nyújtott Szolgáltatás ellenértékét.

9.11 Az Eladó nem számít fel a Vevőnek csomagolási vagy postaköltséget az áruk első cseréje esetén. A csere az Eladó bármelyik telephelyén elvégezhető, mindig a termék eredeti vételárával megegyező vagy azt meghaladó teljes áron. Abban az esetben, ha az új termék ára magasabb, az árkülönbözetet a Vevő közvetlenül a csere helyén fizeti ki. A visszaküldött árunak eredeti csomagolásban, használatlanul, sérülésmentesen, tartozékokkal együtt kell lennie, és alkalmasnak kell lennie a továbbértékesítésre. A Vevő a visszaküldött áruról vásárlást igazoló bizonylatot kap.

X. HIBÁK, JÓTÁLLÁS, KERESÉS (PANASZOK)

10.1. A hibákért, garanciákért, hibák alkalmazásáért való felelősséget a Garanciapolitika tartalmazza, amely a jelen Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezi.

XI. EGYÉB FELTÉTELEK

11.1. Amennyiben az Eladó az Áruk megvásárlásához kapcsolódóan további kedvezményeket nyújt a Vevőnek, például az Áruk hosszabb időn belüli cseréjét stb. az ilyen kedvezmények és a kapcsolódó további kötelezettségek az Áruk megvásárlásakor megállapított feltételek és az Eladó által a vonatkozó anyagokban közölt feltételek szerint érvényesek.

11.2 A Vevő jogainak gyakorlására a jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezései, valamint adott esetben a Vevő jogainak gyakorlására a kereskedelemben szokásos, a Vevő mint fogyasztó védelmét figyelembe vevő eljárások értelemszerűen alkalmazandók.

11.3 A fogyasztói panaszok peren kívüli kezelését az Eladó az alábbi kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül biztosítja. Az Eladó a Vevő panaszának rendezéséről a Vevő elektronikus címére küld tájékoztatást.

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. A jelen ÁSZF az Eladó Weboldalán a Megrendelés/szerződés megkötésének napján meghatározottak szerint alkalmazandó, kivéve, ha a felek írásban másként állapodtak meg. Ha a Vevő az ÁSZF módosításának időpontját követően nyújt be megrendelést/szerződést, az ÁSZF a módosított formában alkalmazandó.

12.2 Az Eladó jogosult a jelen ÁSZF-et saját belátása szerint módosítani, feltéve, hogy az ÁSZF módosítását minden esetben közzéteszi a Honlapon, vagy a Honlapon mindig a módosított ÁSZF-et jeleníti meg.

12.3 A Vevők bármikor letölthetik és megőrizhetik ezeket az OP-kat.

 

Ezek a feltételek 2023. január 6-tól lépnek hatályba.